Warffumer vocht op Rottumeroog kwart eeuw tegen de zee

Door: Bouwe van Norden

Simon van den Berg werkte jarenlang voor Rijkswaterstaat op Rottumeroog. Sinds kort zit hij thuis, als gevolg van een functioneel leeftijdsontslag. Zo hoeft hij zijn vrouw niet meer zestin weken per jaar te missen. Bij zijn afscheid kreeg de Warffumer een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten.

Buitenmens Simon van den Berg (60) uit Warffum zit ineens een belangrijk deel van zijn tijd weer binnen. Gewoon thuis met zijn Grietje, die het wel prettig vindt dat hij bij Rijkswaterstaat met functioneel leeftijdsontslag is gegaan. Van den Berg was toezichthouder op het onderhoud aan Rottumeroog en het schoonmaakwerk op Rottumerplaat. Zo hoeft ze hem tenminste niet meer zo'n zestien weken per jaar van maandag tot en met vrijdag te missen.

Van den Berg nam vorige week officieel afscheid, maar is eigenlijk al de hele zomer thuis. Hij heeft zijn vakantiedagen gebruikt om in het groene jaargetijde rustig te kunnen wennen aan zijn nieuwe leven. Keurige perkjes bewijzen dat er intensief in de tuin is gewerkt om de overgang te vergemakkelijken.

Toen hij als bakkersknecht overstapte naar Rijkswaterstaat om op Rottumeroog aan de slag te gaan, gebeurde dat in nauw overleg met zijn vrouw. Maar de laatste jaren vielen de gedwongen logeerpartijen van Simon de echtelieden wel wat zwaarder.

De inspanningen zijn passend beloond vindt Van den Berg. Hij is erg ingenomen met de koninklijke onderscheiding die hij bij zijn afscheid kreeg. "Dat doet mij heel veel. Ik had een heel afscheidsverhaal in mijn hoofd, maar stond door die onderscheiding als aan de grond genageld. Dat was zo overrompelend, dat ik niet meer aan het woord ben geweest", zegt de kantonnier die 26 jaar voor Rijkswaterstaat werkte.

De laatste tien jaar -waarin het beleid was de natuur meer ruimte te geven op Rottumeroog en Rottumerplaat en het onderhoud sterk is beperkt- had Van den Berg wel eens het gevoel dat hij en zijn mensen wat aan hun lot werden overgelaten. Daar mopperde hij ook wel eens over tegen zijn superieuren. "Maar dat neem ik nu toch terug. Die onderscheiding is een prachtige blijk van waardering."

Van den Berg, die bij zijn aantreden in 1975 meteen de neventaak kreeg te koken voor de werkers in zijn ploeg en de eerste keer de bloemkool spontaan liet aanbranden, blijft het niettemin jammer vinden dat er niet meer aan onderhoud wordt gedaan. Destijds was het streven de langzaam in oostelijke richting wandelende eilandjes Rottumeroog en Rottumerplaat te behouden en werd daarvoor van maart tot en met december gezwoegd door de mannen van Rijkswaterstaat en personeel van aannemingsbedrijven.

Nu is het onderhoud beperkt tot Rottumeroog en heeft het slechts zes weken in het voorjaar en tien weken in het najaar plaats. Het zou de Warffumer niet verbazen als er komend seizoen ook in het najaar nog maar zes weken rijshout wordt geplaatst en beplanting zoals helmgras wordt aangebracht om de afslag te beperken

Van den Berg zou zelf juist graag zien dat er meer onderhoud wordt gepleegd aan vooral Rottumeroog. Van oudsher hebben de eilanden een functie in de kustbescherming, vertelt hij. Zeker nu sommigen stellen dat de Groninger dijken niet helemaal toereikend zouden zijn als verdediging tegen het geweld van de zee, is het volgens Van den Berg zaak zo lang mogelijk profijt te blijven trekken van die natuurlijke buffer.

"Als ik bij slecht weer op het eiland was, zag ik soms uit het noorden golven van drie meter aankomen. Keek ik vervolgens naar de vaste wal, dan waren de golven daar dankzij Rottumeroog nog maar een metertje hoog. Als het eiland er niet meer zou zijn zij er in zo'n situatie bij de kust zeker golven van twee meter. De eilanden hebben dus heel duidelijk een functie."

De Warffumer heeft de laatste jaren met zijn rechterhand Egbert Bakker uit Uithuizen, ondanks de beperkte hoeveelheid tijd die hen daarvoor werd gegund, dan ook alles in het werk gesteld om het voortbestaan van Rottumeroog te rekken. Ze plaatsten met hulp van vrijwilligers en personeel van een aannemer onder meer rijshoutschermen. Om wat er door noordwesterstormen wordt weggespoeld te compenseren met landaanwinning. Dat lukte echter niet optimaal. "Wat wij aan de noordzijde verspelen, proberen wij er aan de zuidkant bij te krijgen." Een gevecht tegen de bierkaai, erkent Van den Berg. Maar toch een strijd die hij met liefde heeft geleverd. "Ik vind dat ik mijn tijd nuttig heb besteed."

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
7 september 2000