Kantonnier uit Warffum krijgt onderscheiding...

Warffum - De zorg die Simon van den Berg (60) uit Warffum, kantonnier van Rijkswaterstaat, lange tijd heeft besteed aan het onderhoud van Rottumeroog en Rottumerplaat is gisteravond beloond. Tijdens zijn afscheidsreceptie in café-restaurant Ekamper in Oosteinde overhandigde J. Hoogland, hoofd-ingenieur directeur van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland, hem een koninklijke onderscheiding. Van den Berg gaat met ingang van vandaag met functioneel leeftijdsontslag. Hij heeft 26 jaar voor Rijkswaterstaat gewerkt. De Warffumer hield in de zomerperiode toezicht op het onderhoud van Rottumeroog. Onder meer het plaatsen van rijshoutschermen om de afslag te beperken. Ook bracht hij wel beplanting aan en fungeerde hij als kok voor de werkers op het eiland. Doorgaans bracht hij vijf maanden per jaar zijn werkweken op Rottumeroog door. De rest van het jaar deed hij kantoorwerk aan de vaste wal.

 

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
1 september 2000