Rottumeroog- en Plaat informatief te boek gesteld

Het zijn inclusief het omslag slechts tien pagina's, maar het zijn tien hele interessante pagina's. Ofwel: het is Henk van den Brink (tekst) en Erik van Ommen (tekeningen) gelukt om in opdracht van Staatsbosbeheer een uiterst informatief boekwerkje te maken over Rottumeroog en Rottumerplaat/ "Onbewoonde eilanden spreken tot de verbeelding," zo begint de tekst, "vooral als je er niet mag komen."

Het gaat om Gronings enige twee waddeneilandjes, waarvan Plaat het hele jaar door niet toegankelijk is. Wat Oog betreft organiseert Staatsbosbeheer per jaar maximaal 25 excursies. De belangstelling daarvoor is zo groot, dat het er gemakkelijk meer zouden kunnen zijn, maar voor Staatsbosbeheer is het een groot goed dat er ook in dit deel van de Waddenzee zo weinig mogelijk verstoringen plaats hebben. Dat het aspect van rust in zo'n staatsnatuurmonument van uitermate groot belang is, wordt helder uitgelegd in de brochure. Talloze broedvogels vinden er hun domein. Rottum is voorts een belangrijke hoogwatervluchtplaats, terwijl grote groepen zeehonden er hun rust vinden.

Interessant is ook de geschiedenis van beide eilandjes. Oog bijvoorbeeld lag enkele eeuwen geleden op de plek waar nu Plaat ligt. Sinds in 1990 het onderhoud aan beide eilandjes nagenoeg is stilgelegd, zijn die dynamische processen alleen maar toegenomen. Staatsbosbeheer houdt nauwgezet in de gaten hoe zich die processen voltrekken. De kantonniers van Rijkswaterstaat, die decennia lang met 'hun' eiland tegen de kracht van de zee hebben gevochten, hebben het er nog altijd moeilijk mee. Na de winterperiode is het voor de betrokkenen steeds weer een verrassing hoe beide eilandjes er bij liggen. Oog was tot aan deze winter ongeveer gehalveerd, terwijl Plaat de laatste jaren sterk is gegroeid. Qua oppervlakte is er eigenlijk niet veel veranderd.

Zo worden alle facetten van de beide eilandjes even aangestipt. "Rust is voor vogels net zo belangrijk als voedsel," schrijft Van den Brink. Hij legt uit dat voor veel vogels Oog en Plaat een tussenstation zijn van hun trektocht van Noord-Siberië naar West-Afrika. Halverwege moeten ze in het Waddengebied op krachten komen. "Verstoring betekent opvliegen en opvliegen kost energie. Terwijl het er juist om gaat zoveel mogelijk energie op te doen."

En zo laat de informatieve tekst zich makkelijk lezen. Over de tekeningen kunnen we ook kort zijn - Van Ommen bevestigt andermaal zijn kwaliteiten. De brochure is behalve in het Nederlands ook in het Engels en Duits opgesteld. Ze is momenteel nog maar op één plek te verkrijgen, 't Zielhoes in Noodpolderzijl, kosten 2,50 gulden. Voor meer informatie houdt boswachter A.G. Corté zich aanbevolen. Adres Peebos 1a, 9865 TG Opende, telefoon: 0594-659046/06-51417860.

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
16 maart 2000

Laatste wijziging: woensdag 22 maart 2000 16:45:48