Rottumeroog alleen nog voor elite

Rottumeroog dreigt een excursie-eiland voor de happy few te worden. Dat denkt voorzitter Jaap Scherpenhuizen van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Onlangs werd hij geconfronteerd met het feit dat Staatsbosbeheer de prijs van een kaartje voor een excursie naar dit eilandje heeft verhoogd van 45 naar 95 gulden. "Ga je met vrouw en twee kinderen, dan ben je zo'n dag zo al 400 gulden kwijt," aldus de in Aduarderzijl wonende oud-staatssecretaris. "Het wordt op die manier wel erg elitair."
Het vorig jaar geprivatiseerde Staatsbosbeheer heeft laten weten dat het de kosten voor zo'n excursiedag in tegenstelling tot vroeger nu wl doorberekent. Verdere prijsstijgingen in de komende jaren worden niet uitgesloten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat is uiterst verbolgen over deze onverwachte prijsverhoging. Scherpenhuizen begrijpt niet dat Staatsbosbeheer de aangelegenheid op eigen houtje heeft afgehandeld. "In een brief hebben we om opheldering gevraagd.".

 

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
24 februari 2000