Lezing in Rottum over Rottumeroog

ROTTUM - In dorpshuis 't Kloosterstee in Rottum wordt donderdagavond 3 februari om acht uur door Dorpsbelangen Rottum een lezing georganiseerd over wonen en werken op Rottumeroog.

Als spreker heeft men Simon van den Berg uit Warffum uitgenodigd. In het dagelijks leven is hij als kantonnier van het district Oostelijke Waddenzee werkzaam bij Rijkswaterstaat. Zijn werkgebied loopt van Simonszand tot en met Delfziil. In het voor- en najaar "woont" hij tijdelijk op de waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Hij geeft onder andere leiding aan de medewerkers van Rijkswaterstaat en de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Zij plegen jaarlijks de onderhoudswerkzaamheden op deze eilanden. Van den Berg zal uiteraard ook ingaan op de actuele situatie op Rottumeroog. Duinafslag, het verdwijnen van de tuin van Toxopeus, de afbraak van de laatste voogdenwoning en de verplaatsing van de zeekaap zullen daarbij aan de orde komen. Notaris mr. T. Kooi, eveneens uit Warffum, zal de lezing verluchtigen met het vertonen van een aantal dia's. Deze dia's gaan niet alleen over Rottumeroog en Rottumerplaat, maar laten ook iets zien van het kweldergebied tussen Lauwersooog en Noordpolderzijl. De lezing is ook voor niet-leden toegankelijk en gratis te bezoeken.

Bron:
Ommelander Courant
27 januari 2000