Index Bezetting Rottumeroog 1991

Van 29 maart tot 12 april 1991 bezetten Hendrik Toxopeus en Janny Mulder Rottumeroog.
Uit onvrede met de toenmalige plannen om het beheer aan Oog en Plaat geheel te staken.
Naar aanleiding van die bezetting is in dat jaar ook de SVRR opgericht.
Ook is toen een rondetafelconferentie gehouden met vertegenwoordigers van verschillende partijen.
In feite is daaruit de Beheer Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en Rottumerplaat (BAKR) ontstaan

Alle artikelen die hier zijn opgenomen, zijn afkomstig uit het persoonlijk archief van Hendrik Toxopeus. Waarvoor zeer veel dank!

28 maart 1991 Brief aan Maij (Wiepke)
2 april 1991 Bezetting Oog verheugend
  Bezettingsactie moet eilandje redden
  Geen stappen tegen bezetters
  Hendrik Toxopeus mag Oog bezetten
  Oog gekraakt uit protest
  Zoon landvoogd bezet R'oog
3 april 1991 Toxopeus zal bevel respecteren
  Bezetter moet van Rottum af
  Brief aan Maij (ontvangstbevestiging)
  Delfzijlers kraken Oog
  Huis op orde
  Kraker Rottum oogst steun
  Overheid niet gelukkig
  RWS laat Toxopeus ongemoeid
  RWS wijst bezetting af
  RWS wil einde bezetting
  Toxopeus geniet van zijn Oog
4 april 1991 Echtpaar Toxopeus gaat door met bezetting
  Echtpaar Toxopeus gaat door
  Echtpaar wijst verzoek af
  Hart voor Rottumeroog
  Oog hoeft niet te verdwijnen
  Overheid niet gelukkig met bezeting
  Toxopeus blijft nog even op Oog
  Toxopeus blijft zitten
  Toxopeus houdt stand
  Toxopeus blijft op Oog
  Toxopeus weigert Oog te verlaten
  Wat een drukte
5 april 1991 Toxopeus houdt media van Oog
  Er roert een Toxopeus de trom
  Knoedeltje
  Minister wil Oog bezoeken
  Steun Kamerlid
6 april 1991 Bezoek  Maij kroon op bezetting
  Gemeente doet niets tegen bezetting
  Laatste schreden van Oog
  Maij nodigt echtpaar uit
  Maij vraagt Toxopeus te komen praten
  Maij wil met Toxopeus praten
  Maij wil praten
  Maij zegt bezoek toe
  Natuur in oervorm
  Weinig voogden op Oog
8 april 1991 Het Waddenbeleid
9 april 1991 Rond de tafel over Rottum
10 april 1991 Waddenvereniging wil conferentie
  Ingezonden brief NvhN
11 april 1991 Bezetters morgen terug
  Succesvolle bezetting van in eiland
12 april 1991 Echtpaar beŽindigt actie
13 april 1991 Echtpaar Toxopeus stopt bezetting
  Familie Toxopeus dankt voor steun
  Huwelijksfeest op een bezet eiland
  Toxopeus drinkt op einde bezetting
16 april 1991 Over en af
30 april 1991 Toxopeus geeft westkant Oog op
17 mei 1991 Kampf um den erhalt einer insel
29 mei 1991 Brief aan Maij (Hendrik en Janny)
9 augustus 1991 Brief Maij aan Toxopeus
30 augustus 1991 Bank sponsort redding
30 november 199 Vrijwilligers bij onderhoud eiland
Niet gedateerd Groeiend begrip
  Familie Toxopeus blij met bezoek Maij
  Oog mag geen verloren paradijs worden
  Oog mag blijven van minister
  Niets meer doen aan Oog
  La bataille de Hendrik et Janny
  Aantekeningen Toxopeus
  Advertentie Verenigde Spaarbank
  Brief Maij aan Toxopeus
  Brief Toxopeus aan Blom
  Conceptbrief Toxopeus met aantekeningen
  Conceptbrief Toxopeus
  Echtpaar redt Oog van ondergang
  Ontvangstbevestiging RWS
  Positieve reacties op onderhoudsplan Oog
  Wadden wandelen nu eenmaal
  In de voetsporen van Toxopeus
  Gelukwensen
  Hydrografische kaarten
  Kaart Karel van der Graaf
  Rottum .. weerzien en afscheid
  Brief Blanken aan SVRR
  Aanbiedingsbrief knipselboek

Laatste wijziging: zaterdag 21 januari 2012 11:47:21