Uitnodiging 'Zwolledag' 2002

Paterswolde, 21 januari 2002

Aan de donateurs en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat nodigt u hierbij uit voor de tweejaarlijkse bijeenkomst van alle donateurs en vrijwilligers op

Zaterdag 9 februari aanstaande in Hotel Wientjes, Stationsweg 7 te Zwolle (tegenover het NS-station)

Deze zogenaamd ‘Zwolle-dag’ is bijzonder belangrijk omdat ter behandeling centraal staat het door een werkgroep bestaande uit Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directie Noord), Staatsbosbeheer Groningen-Drente en Rijkswaterstaat Noord-Nederland samengesteld rapport onder de titel: Rottum verandert …..

Dit rapport is in de Beheer Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog (BAKR) aanvaard, met als tegenstemmers de SVRR, de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers en de Gemeente Eemsmond.

Deze tegenstemmers hebben dit in een schrijven aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat kenbaar gemaakt.

Het rapport met de aanbevelingen is door Rijkswaterstaat Noord-Nederland aan de Staatssecretaris aangeboden. De aanbevelingen in het rapport komen neer op het afbouwen van de activiteiten op Rottumeroog.

De agenda voor de aanstaande ‘Zwolle-dag’ luidt als volgt:

10.00 – 10.15     Opening door de voorzitter van de SVRR, drs. J.F. Scherpenhuizen

10.15 – 10.30 Videofilm Vraaggesprek over Rottumeroog (Wereldomroep)

10.30 – 10.45 Inleiding door de voorzitter van de SVRR over evaluatie activiteiten op Rottumeroog in de afgelopen jaren vanaf 1991

10.45 – 11.00 Spreker namens Rijkswaterstaat, LNV en Staatsbosbeheer over het bovengenoemd rapport en de aanbevelingen daarin

11.00 – 11.15    Korte koffiepauze

11.15 – 12.00     Discussie met betrekking tot de punten 3 en 4

12.15 – 13.00    Lunch

13.15 – 13.45 Eventueel voortzetting van de discussie en vaststelling conclusie van de vergadering

14.00 – 15.00     Documentairefilm van Magda Augusteijn, getiteld Terug aan de Zee

15.00                 Rondvraag en Sluiting

Het bestuur doet een beroep op u allen om op deze ‘Zwolle-dag’ aanwezig te zijn.

 

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat,

B.J.H. Scholten secretaris