Verslag onderhoudswerkzaamheden 2000

2000 - Periode 1 (28 maart -.14 april)
In totaal zijn er 1780 bossen wilgenteen en 200 essen stokbakens aangevoerd. In periode 1 is niet de volledige hoeveelheid wilgenteen verwerkt. Op Rottumeroog is tot nu toe ongeveer driekwart van de bossen wilgenteen verwerkt. In de praktijk kan per bos 1,5 á 2 m1 rijshoutscherm gezet worden. Dit komt erop neer dat er in de eerste periode ongeveer 2,5 km rijshoutscherm is gezet. Deze schermen bevinden zich aan de zuidwestzijde en aan de zuidoostzijde van Rottumeroog. Aan de zuidwestzijde zijn de schermen nieuw gezet en waar nodig hersteld. Aan de zuidoostzijde van het eiland zijn de schermen alleen waar nodig hersteld. In periode 2 zal de overgebleven hoeveelheid rijshout worden gebruikt.

De essen stokbakens (100 per eiland) worden gebruikt om de vaargeulen te markeren c.q. uit te zetten. Dit wordt aan het begin van elke periode gedaan. Waar dit nodig is worden ze in de loop van de tijd bijgesteld en aangevuld.

Op zowel Rottumeroog als op Rottumerplaat is het strand opgeruimd. Hierbij is in de eerste periode in totaal 10 m3 aangespoeld zwerfvuil verzameld en afgevoerd. Het gaat hierbij om circa 8 m3 aan plastic en ander aanverwant afval en circa 2 m3 aan glas (flessen).

Op Rottumerplaat beperken de werkzaamheden zich voornamelijk tot het opruimen van het strand en het onderhoud aan de woning.

Overige opmerkingen:

2000 - Periode 2 (21 augustus - 27 oktober)
Volgens de planning, die overigens ongewijzigd is, zullen in de tweede periode van dit jaar de volgende werkzaamheden aan de orde komen:

Bijzondere werkzaamheden:

 

Peter Venema
coördinator vrijwilligerswerkzaamheden SVRR

 

Laatste wijziging: dinsdag 17 oktober 2000 15:46:28