Verslag Onderhoudswerkzaamheden 2000 - periode 2

In periode twee zijn er vier ploegen vrijwilligers op de eilanden ingezet (drie op Rottumeroog en n op Rottumerplaat). Bij elke ploeg vrijwilligers was een kok ondergebracht.

In periode 1 is op Rottumeroog ongeveer driekwart van de 1780 aangevoerde bossen wilgenteen verwerkt in de rijshoutschermen. In periode 2 is de overgebleven hoeveelheid rijshout verwerkt. Deze schermen bevinden zich aan de zuidwestzijde en aan de zuidoostzijde van Rottumeroog. Aan de zuidwestzijde zijn de schermen nieuw gezet en waar nodig hersteld. Aan de zuidoostzijde van het eiland zijn de schermen alleen waar nodig hersteld. Tevens zijn Helm- en Zandhaverplanten ter plaatse van de schermen aangebracht.

Op Rottumerplaat beperken de werkzaamheden zich voornamelijk tot het opruimen van het strand en het onderhoud aan de woning.

Op zowel Rottumeroog als op Rottumerplaat is in de tweede periode van dit jaar het strand langs de hoogwaterlijn opgeruimd. Hierbij is op beide eilanden in totaal 11 m3 aangespoeld zwerfvuil verzameld en afgevoerd.
Rottumeroog: circa 3 m3 aan plastic en ander aanverwant afval en circa 1 m3 aan glas (flessen).
Rottumerplaat: circa 5 m3 aan plastic en ander aanverwant afval en circa 2 m3' aan glas (flessen).

De zandaanvoer in de afgelopen tijd laat een positief resultaat zien. Aan het eind van de tweede periode kan geconstateerd worden dat de schermen en de Helm- en Zandhaverplanten aan de zuidwestzijde van Rottumeroog over een hoogte van 40 centimeter zand hebben gevangen. Aan de zuidoostzijde was dit zo'n dertig centimeter. In de tweede periode is geen tot nauwelijks afslag geconstateerd. Ter plaatse van Westerduintjes heeft wel enige afslag plaatsgevonden.

Bijzondere werkzaamheden
Begin oktober (week 41) is het vogelwachterhuisje van Rottumeroog gesloopt. Dit project was door het 'aanstormende natuurgeweld' op (korte) termijn vereist en is reeds geheel afgerond. De werkzaamheden gebeurden in opdracht van Rijkswaterstaat door de firma Spandauw Slooptechnieken. Het werk moest nauwgezet gebeuren vanwege de asbestmaterialen die in het gebouwtje waren verwerkt.

Op Rottumerplaat is onderhoud aan het drenkelingenhuisje gepleegd. Jarenlang heeft zwam de vrije hand gehad in/aan dit huisje waardoor renovatie niet kon uitblijven. Rijkswaterstaat heeft dit huisje overgedragen aan Staatsbosbeheer. De werkzaamheden werden dan ook in opdracht van Staatsbosbeheer door de firma Besconed uit Roden gedaan. De werkzaamheden vonden eind oktober en begin november plaats. Het project is echter nog niet geheel afgerond en waarschijnlijk zal dit volgend jaar hervat worden.

Planning voor 2001
De planning van de werkzaamheden vr en n het broedseizoen in 2001 zal er globaal bekeken hetzelfde uitzien als dit jaar. Wat opvalt, is een project dat buiten de normale beheers- en onderhoudswerkzaamheden valt en dat voor het begin van volgend jaar staat gepland. Dit is de herstructurering van de huisvesting van Rijkswaterstaat op Rottumeroog. In de units zullen een aantal kleine aanpassingen verricht worden, er zal boven de zeecontainer van de accu's een uitzichttoren worden opgetrokken en tevens komen er schuttingen met een 'open' karakter om de gehele verblijfslocatie. Dit project zal door zowel Rijkswaterstaat als Staatsbosbeheer gefinancierd worden.