Verslag werkzaamheden Rottumeroog 1999

Uitgevoerde werkzaamheden
De werkzaamheden zijn bijna geheel conform het werkplan uitgevoerd, zoals overeengekomen in de vergadering van de BAKR dd februari 1999.
Er is zowel door de medewerkers van Rijkswaterstaat, de aannemer als de vrijwilligers veel gepresteerd met goede resultaten, waarvoor onze hartelijke dank.
Verheugend is voort dat door de vrijwilligers op de eilanden aanzienlijk minder rommel is opgeruimd vergeleken met voorgaande jaren.
Er is tot nu toe (begin december 1999) geen noemenswaardige afslag opgetreden. Het rif aan de noordzijde van het eiland komt steeds dichterbij het eiland. Aan de noordzijde van het eiland is er weinig veranderd ten opzichte van februari 1999. De langsschermen aan de noordoostzijde hebben veel zand gevangen. Aan de zuidzijde zijn schermen geplaatst en zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Deze schermen hebben er mede voor gezorgd dat het voorliggende strand is opgehoogd. Het strand aan de westzijde is circa twintig centimeter hoger geworden. Deze verhoging zet zich door langs het gehele strand aan de zuidzijde.
De natuur heeft zich tot op heden van haar beste zijde laten zien en meegewerkt aan het behoud van het eiland. Wij wachten met spanning af wat voor onheil de najaarsstormen en winterstormen zullen aanrichten.

Onderkomen
Eind februari 1999 zijn vijf containerunits naar Rottumeroog gebracht en via een nieuw gemaakt pad ter plaatse gebracht Ze bieden een onderkomen aan maximaal acht personen.
Er zijn twee opslagtanks onder de grond geplaatst voor wateropslag, oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van regenwater. Dit water bleek echter niet geschikt voor huishoudelijk gebruik en ze worden nu gebruikt voor de opslag van leidingwater. Verder werden de wc en de douche aangesloten en werd een septic-tank ge´nstalleerd Het aggregaat en de accu's werden in twee zeecontainers ondergebracht.
De units zijn thans nog in de oorspronkelijke gele kleur. De voorschriften spreken elkaar tegen LNV vindt dat de kleur zandgeel moet zijn terwijl de gemeente Eemsmond ze graag grijs of roodbruin van kleur ziet. Wij hopen dat men binnenkort hier overeenstemming over zal bereiken.

Verplaatsen van de Kaap
Op dinsdag 9 november 1999 werd de Kaap van zijn voetstuk gehaald en op een oplegger met 64 wielen geladen. Donderdag 11 november werd de Kaap op de nieuwe fundamenten vlakbij de onderkomen, geplaatst.
Op de donateursdag in februari 2000 te Zwolle hopen wij van deze gebeurtenis een videofilm te kunnen laten zien, gemaakt door de heren S. van den Berg en E. Bakker van Rijkswaterstaat. Voorts zal mevrouw A. Augusteijn, lid/vrijwilligster van de SVRR, een videofilm laten zien van de daaropvolgende 'persdag' van vrijdag 13 november 1999.

Activiteiten 2000
Gedurende het jaar 2000 zullen de activiteiten zoals die tot op heden hebben plaats gevonden, worden gecontinueerd. De eerste periode zal onder leiding staan van de heer S. van den Berg, de tweede onder leiding van de heer E. Bakker.
Wij hopen dat de eerste groep in week 11 zal kunnen beginnen op Rottumeroog. Voor de tweede periode zal onze stichting voor koks dienen te zorgen. Het is de bedoeling van Rijkswaterstaat om in de tweede periode de containerunits te gaan schilderen. Handige doe-het-zelvers met een voorkeur voor schilderen hebben dan zeker de voorkeur.

Activiteiten 2001 en volgende jaren
Tot op heden bestaat hierover nog geen duidelijkheid.

 

Mijn dank voor de hulp bij dit overzicht aan Rijkswaterstaat, dienstkring Waddenzee-Oost te Delfzijl.

P.J.G. Venema
Co÷rdinator vrijwilligerswerkzaamheden
Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat
December 1999

 

Laatste wijziging: zondag 13 februari 2000 12:19:00