Schoonmaakdag op Rottummerplaat

Door: Jan Overduin

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag, eveneens van de hand van Jan Overduin

Het is woensdag 28 maart 2007 als het m.s. Harder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kort na 08.00 uur de Eemshaven verlaat om koers te zetten naar Rottumerplaat. De bemanning van het schip bestaat uit schipper Klaas Kreuijer en zijn medewerkers Bert Meerstra en Freek-Jan de Wal. Het is de bedoeling dat ze vandaag tussen Rottumeroog en Rottumerplaat zogenoemde “prikken” (dat zijn dikke boomtakken) gaan plaatsen ter markering van de bevaarbare geulen in dit gebied.

Voor ze echter aan deze taak gaan beginnen zullen ze eerst zeven personen op Plaat afzetten. Een van hen; Yvonne Nijlunsing; zal de rest van de week de dagelijkse maaltijden voor Egbert klaar maken; de overige zes (Tineke Dijkgraaf, Maaike van Leusen, Hendricus Kooi (bestuurslid SVRR), Aldert Landman, Koen Köller en Jan Overduin) zullen zich vandaag gaan bezighouden met het verzamelen van op het eiland aangespoelde rommel.

Na bijna twee uur varen naderen we Plaat aan de Oostzijde. De Oostenwind is inmiddels verder aangetrokken en het is doodtij. Beide factoren werken een verlaging van de waterstand in de hand maar de schipper van de Harder loodst zijn schip langzaam maar behendig over enkele ondiepten. Als we de geul niet verder kunnen binnenvaren laat men het anker vallen; we bevinden ons dan op 53°.32,3’ Noord en 06°.31,7’ Oost, ongeveer 1400 meter ten Oosten van de uitkijkpost op Plaat.

De rubberboot wordt gestreken en na aan boord van dit vaartuig te zijn gestapt worden we door Freek-Jan circa één kilometer westelijker afgezet op een plek waar Egbert Bakker ons al opwacht en hartelijk begroet. Nu nog ongeveer 400 meter lopen naar de dienstgebouwen, snel een kop koffie drinken en na overleg met Egbert gaan we, gewapend met manden en grote afvalzakken, naar de Zuidzijde (waddenkant) van het eiland om er met het opruimen van aangespoelde rommel te gaan beginnen.

De winterstormen hebben danig huisgehouden; er zijn stukken duin weggeslagen en tegen de duinvoet ligt een dikke massa stro- en rietachtig afval; afkomstig van kwelderbegroeiing. Het is prachtig zonnig weer; wel wat heiig; bij een Oostelijke wind kracht 4 en een aangename temperatuur om in de vrije natuur te kunnen werken.

Op het vasteland is het lage groen al aardig aan het uitlopen; op Plaat is daar echter nog geen sprake van. Af en toe vliegt er een zwerm spreeuwen op; er wordt ook een roodborstje gezien; maar de in grote getale aanwezige meeuwen laten zich het meest horen. Langs een priel zien we enkele scholeksters foerageren en in het ondiepe water zwemmen twee bergeenden een aantal eidereenden.

Intussen zijn we gestart met onze schoonmaakactie. De meeste rommel bestaat; zoals gewoonlijk; uit stukken net en touw van vissersschepen, lege flessen van glas en/of plastic, kartonnen verpakkingen van toetjes, lege 10-liter containers, gloeilampen en tl-buizen, rubberhandschoenen van vissers, piepschuim en dergelijke. We vinden echter ook een grote; maar lege; reiskoffer met wieltjes eronder, een kleine koelkast en twee kunststof viskisten.

Om 13.00 uur is het tijd voor de inwendige mens. We spreken onze meegenomen lunchpakketjes aan en Yvonne voorziet ons van een portie groentesoep dat prima smaakt. Daarna pakken we een deel van de Noord(zee)zijde van het eiland aan. Ook daar ligt de rommel weer voor het oprapen.

Als we om 15.45 uur stoppen hebben we in totaal circa 3 kuub afval verzameld. Even na vieren gaan we Oostwaarts lopend richting Harder. Deze ligt echter voor anker en we worden weer opgehaald door de rubberboot. Het is exact 16.45 als het anker wordt gelicht en we voorzichtig over de ondiepten manoeuvrerend dieper water opzoeken en dan volle kracht richting thuishaven varen. Enkele zeehonden steken hun kop boven water om dan weer onder te duiken. De zon schijnt nog steeds uitbundig als we om 18.15 de Eemshaven binnenlopen en er even later afmeren.

We nemen afscheid van de bemanning en elkaar en gaan huiswaarts. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde werkdag met fantastisch mooi weer. De stemming onder de deelnemers was uitstekend evenals de onderlinge samenwerking. We waren dan ook unaniem van mening dat een dag als deze voor herhaling vatbaar is.

12 april 2007