Verslag werkweek Rottumeroog van 11 tot en met 15 maart 2002

Deelnemers
R. Visser, V. Suurmeijer, J.P. Mulder, H.D. Woortman alsmede een tweetal medewerkers van aannemersbedrijf Bremer en een kok. De algehele leiding had de heer Egbert Bakker, kantonnier van Rijkswaterstaat

Maandag 11 maart
Om 7.00 uur vertrek af Eemshaven met het schip Asterias van Rijkswaterstaat. Om 9.15 aankomst op Rottumeroog, gadegeslagen door een tiental zeehonden, die nieuwsgierig en totaal niet schuw de ontscheping volgden. Deze verliep middels een overboord geplaatste ladder waarlangs bemanning en bagage afdaalden. Hierna liepen een tweetal mensen naar de huisvesting om een shovel en een terreinwagen te halen, benodigd om alle mensen en spullen naar de woning te vervoeren. De duur van de voettocht en terugtocht met voertuigen was ongeveer vijf kwartier. De activiteiten vonden plaats onder uitstekende weersomstandigheden. Veel zon en helder. Aangekomen bij de wooncontainer had onze kok (Wietse) snel koffie gezet en een pan soep gemaakt. Om 11.00 uur werd aangevangen met het opruimen van aangespoeld afval (waaronder veel plastic, jerrycans met verlopen olielampen etc). Na de middagpauze is een aanvang gemaakt met het plaatsen van zogenaamde prikken. Dit zijn lange stokken, welke bij laag water in de bodem van de Waddenzee worden geprikt en dienen als aanduiding van de vaarroute voor de scheepvaart. Tijdens de uitvoering van deze activiteit zakte ondergetekende zover in de waddenbodem, dat hij door twee collega's weer in de benen moest worden geholpen. Opvallend was dat het eiland met name aan de noordwest en, in mindere mate, aan de zuidkant toch behoorlijk is afgekalfd. Aan de Noordzeekant evenwel vormen zich behoorlijke riffen van zand.

Dinsdag 12 maart
Om 6.30 opstaan en om 7.00 uur ontbijt. Daarna om 7.30 weer aan de slag onder prachtige weersomstandigheden. Weer door met opruimen van aangespoelde zaken. Waaronder een tweetal flessen met post. De twee medewerkers van de aannemer beloofden zorg te zullen dragen voor beantwoording van de brieven. Was de twee (vrijgezelle) mannen wel toevertrouwd! Ook werd een verstoring in de gastoevoer geconstateerd die vlot door Egbert werd verholpen. Is echt een vent met gouden handjes! Gezien de ideale weersomstandigheden gaan Egbert en Bert 's middags naar Rottumerplaat om voorbereidingen te treffen voor de routeaanduiding etc. in verband met verhuizing volgende week naar dat eiland. Ook deze dag wordt weer duidelijk, dat het zogenaamde clean-uppen een bittere noodzaak is, willen de eilanden niet worden veranderd in vuilnishopen. Kenmerkend is verder dat de wijze van leidinggeven van Egbert Bakker ruimte geef om je zelf te zijn, te genieten van dit prachtige gebied. En het hierdoor nog meer te waarderen.

Woensdag 13 maart
Na ontbijt onder koude worden weersomstandigheden weer aan de slag. Om 10.00 uur arriveren een journaliste, een fotografe en een leidinggevende van Rijkswaterstaat Doel van het bezoek is inzicht te krijgen in de veranderde wijze van onderhoud van het eiland. Ingaande dit jaar is namelijk gestaakt met het zetten van schermen van wilgentenen, het planten van helmgras etc. Het al dan niet vormen van duinen en daarmee de toekomst van het eiland wordt daarmee aan de natuur overgelaten. Het enige wat nog door de vrijwilligers wordt uitgevoerd is dus het schoonmaken. De journaliste nam uitgebreid de tijd om goed ge´nformeerd te worden en liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Na de middagpauze hebben we ons bij eb naar de zogenaamde Zuiderduintjes begeven om ook deze te ontdoen van aangespoeld vuil. Opvallend was ook daar het relatief grote aantal dode vogels.

Donderdag 14 maart
In de ochtenduren het gehele eiland ge´nspecteerd op eventueeel overgebleven en alsnog aangespoeld vuil bij een harde, koude oosten wind. Het zicht was evenwel formidabel waardoor bijzonder van de omgeving kon worden genoten. In de middaguren nog een aantal prikken geplaatst, waardoor de klus van maandagmiddag werd voltooid. De dag werd afgesloten met het opruimen van het terrein rondom de behuizing en het bijvullen van diverse brandstofreservoirs. De avonduren werden doorgebracht met het bediscussiŰren van de meest uiteenlopende onderwerpen zowel op maatschappelijk gebied, werk, privÚ etc. Het was hierdoor snel (te) laat, hetgeen zich uiteraard de volgende morgen weer liet gelden.

Vrijdag 15 maart
Na ontbijt de woning opgeruimd en alles in de woning schoon gemaakt. En per shovel en auto naar het oostelijk gelegen aanlandingspunt van de boot vertrokken. Deze arriveerde om ca. 10.30. Nadat mensen en bagage naar de boot waren gebracht zijn deze door Egbert en ondergetekende weer naar de woning terug gebracht. Toen dus te voet terug naar de boot; een tocht van ruim een uur tegen een erg koude oostenwind in (windkracht 7 Ó 8). Dat het waaide ervoeren wij allen tijdens de terugvaart richting Eemshaven. Niemand sprak het direct uit, doch een aantal had een behoorlijk afwijkende gelaatskleur! Om ongeveer 13.00 uur kwamen we aan in de Eemshaven, namen afscheid van elkaar en een ieder ging zijns weegs. Het was het einde van een bijzonder geslaagde week: veel nodig werk verricht en het heeft geleid tot versteviging van persoonlijke relaties waarvan een ieder in de toekomst voordeel kan hebben. Een speciaal woord van dank gaat uit naar kantonnier Egbert Bakker, die op een bijzonder ontspannen wijze leiding gaf aan de groep. En een ieder daardoor ruimte gaf om het bijzonder nuttige met het aangename te verenigen!

Harry Woortman
Tolbert, 19 maart 2002