Literatuur

Brink, Henk van den (eindredactie)
Van Rottum tot Reest

Staatsbosbeheer - Assen - 1999

N. Meursinge
Aanteekeningen over de Natuurlijke Geschiedenis van het Eiland Rottum
ca. 1850

L.A. Cohen
Berigten omtrent de natuurlijke geschiedenis van het eiland Rottum, gedeeltelijk getrokken uit de aanteekeningen der H.H. J. O. Karsten en J. De Graaf, medegedeeld door L. A. Cohen, Med. Doct. Groningen 1840).

Erik van Ommen
De Vogelwachter - Kunstenaar op Rottum
Obanpress - Groningen - 2000

Henk van den Brink (tekst), Erik van Ommen (Tekeningen)
Rottumeroog en Rottumerplaat - Rust en Ruimte voor onze Wadvogels
Staatsbosbeheer - Driebergen - 1999

Mr. D.H. Schortinghuis
Cleyn Eilant Rottum
Laverman NV - Drachten - 1967 (Eerste druk)
Knoop & Niemeijer - Haren (Groningen) - 1975 (Tweede uitgebreide druk)

Derk Schortinghuis
Van het Volk is niets bekend geworden ...
Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk, Voogd van Rottum 1865 - 1908

J. Niemeijer - Groningen - 1982

Wiepke Toxopeus
Ik ben van Rottum
Uitgeverij Kemper – Groningen – 1981

J.F. Meijer ea
De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog

Geillustreerde Gids voor de Noordzee-Eilanden
Nederlandse Reisgidsen No. 9
G.A. Evers - Utrecht - 1910
(Heruitgegeven als facsimile door AT-SEE - Hallum - 1986 in een oplage van 1500 exemplaren)

Egge Knol
Het Culturele Erfdeel Rottumeroog
SVRR – Groningen – 1994

J. Toonstra
Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Johan van der Wal & Anky Woudstra
Commotie om Rottumeroog
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee

H. Kooij
Tussen Rottumeroog en Noordpolderzijl – Beelden van het Oostelijk Waddengebied

Beheersplan/regeling Rottum voor de periode 1993-2003
Rijkwaterstaat, Staatsbosbeheer, Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna - 1993

Over Rottum en Los Zand … Beleidsvisie SVRR
SVRR – 1996

De Kaap, Nieuwsbrief van de SVRR
SVRR – diverse nummers

Koen van Dijken en Mark Koopmans
Rottumeroog Broedseizoen 1997
Staatsbosbeheer

Date Lutterop en Giny Kasemir
Rottumerplaat Broedseizoen 1997

Staatsbosbeheer

Nota Waddenzee
Ministerie van VROM – 1994

Roeiend Redden - Het Roeireddingwezen van Texel tot Rottumeroog
AT-SEE - Hallum - 1976

Jan Wolkers
Groeten van Rottumerplaat
Budgetboeken – Amsterdam - 1988

Jan Wolkers
Groeten van Rottumerplaat
(Met Foto's van de Schrijver)
Elsevier - Amsterdam/Brussel - 1971

Jan Wolkers
Groeten van Rottumerplaat
(Met Foto's van de Schrijver)
De Bezige Bij - Amsterdam - 1991
(Herziene Druk inclusief Notities van Tweede Bezoek in 1991)

Godfried Bomans
Dagboek van Rottumerplaat - Relaas van een Angstige Ervaring
(Inclusief Radiogesprekken)
De Boekerij bv – Amsterdam – 1988

Godfried Bomans
Dagboek van Rottumerplaat
(Inclusief Fragmenten van de Radiogesprekken)
Amber – Amsterdam
(In Samenwerking met Stichting VSB Fonds / VSB Bank en Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat)

Godfried Bomans
Op Reis rond de Wereld en op Rottumerplaat
Elsevier - Amsterdam-Brussel - 1972

Klaas Toxopeus
Herinneringen (Vliegende Storm / Woest Water / Stormnacht)
P.N. van Kampen & Zoon - Amsterdam - 1974

H. Th. de Booy
Avontuur om Rottumerplaat
Van Goor Jeugdboeken - Amsterdam/Brussel - 1984

Jan Gerhard Toonder
Eiland in de verte

Jan Gerhard Toonder
De Oudste Ochtend

JAN GERHARD TOONDER
Rotterdam 18 juli 1914 — Amsterdam 25 augustus 1992
[...] Maar het bleek tot zijn eigen verbazing dat Heksenest een afscheid was geweest van een wereld die hij als onwerkelijk had ervaren. Het eiland bracht hem een stemming die aan veel vroeger herinnerde, en hij begon over de jeugd van onze vader te schrijven. Die vormde de hoofdfiguur, maar hij nam afstand van het biografische element en koos het merkwaardige leven op het eiland Rottumeroog als onderwerp: de lusten en lasten van de mensen en dieren die daar toen nog leefden, maar vooral de geweldige storm die een einde aan dat alles maakte. Die vormde de climax van twee boeken: Eiland in de verte en De Oudste Ochtend (als variant op 'De Jongste Dag'). Het zou onjuist zijn om deze romantisering van het historisch vergaan van Rottum als een `streekroman' te beschouwen, zoals wel gebeurd is. Maar het is natuurlijk wl de oorzaak dat hij de lezers die Heksenest enthousiast begroet hadden als een boek in een veelbelovende nieuwe richting, voor een verrassing plaatste. In plaats van de psychische fantasie die ze verwacht hadden, verscheen er een romantisch-realistische roman, en daarmee verloor hij opnieuw zijn publiek. [...]

Laatste wijziging: zondag 03 oktober 2004 14:02:55