De Kaap - Voorjaar 2007

 

De Kaap - Najaar 2006
Gehele aflevering in pdf-formaat (3 MB)

Pagina 1   Colofon
Pagina 2   Inhoudsopgave - Verantwoording foto's
Pagina 3   Van de voorzitter - P.J.G. Venema
  Enquête - Bestuur SVRR / Beheerregeling / Rectificatie / Kustfoto’s
Pagina 4   Vrijwilligerswerk en excursies 2007 - Hendricus Kooi
Pagina 5 Verslag werkzaamheden SVRR 2006 - Egbert Bakker
  Innovatief kustbeheer
Pagina 6 Jaarverslag SVRR 2006 - Gé Hoekzema - Niewold
Pagina 7        vervolg
Pagina 8 Derde evaluatie Rottum - Rijkswaterstaat (mmv SBB en LNV)
Pagina 9 vervolg
Pagina 10   Nieuw eiland bij Groningen - Revue
Pagina 11  vervolg
Pagina 12    Bomans, Wolkers, Ruis / Zeehonden