De geschiedenis van Rottumeroog en Rottumerplaat

Algemeen

Geschiedenis van Rottumeroog en Rottumerplaat, door Simon van den Berg en Egbert Bakker

Beknopte Geschiedenis van Rottumeroog, door J. Toonstra

Geschiedenis van Rottumerplaat, door P. Bouwsema
Door dhr. P. Bouwsema is een uitgebreid rapport geschreven over de geschiedenis van Rottumerplaat van 1950 - 1980. Hier voorlopig enkele hoofdstukken (ook gepubliceerd in De Kaap).

Rottum de maat genomen, door Ir. P. de Vos. Rijkswaterstaat directie Groningen, september 1982
Enkele beschouwingen over de twee Groninger waddenparels
Rottumeroog en Rottumerplaat

Het Opgeven van Rottumeroog, door Steven Voest (2005) (Pdf-formaat)
Casestudie over de recente geschiedenis van Rottumeroog, uitgevoerd aan de Universiteit van Wageningen. Aan de orde komen:

Rottumeroog in de Tweede Wereldoorlog
Dit materiaal is samengesteld door Sam Doodeman, zoon van Jaap Doodeman, n van de soldaten die tijdens de oorlog op Rottumeroog waren gelegerd. Het materiaal bevat oorspronkelijke dagboekfragmenten en foto's. 

Deel 1: "Een Rot"tumer Verhaaltje", door sergeant Dirk Bode
           de voorgeschiedenis, de overplaatsing en het verblijf op Rottum

Deel 2: "Rottummeroog", door sergeant Dirk Bode
           10 mei 1940, Oorlog tusschen Nederland en Duitschland

Deel 3: "Borrelen op de capitulatie van Rottumeroog"
           Veertigste renie strijdmakkers in Nibbixwoud

 

Verder verwijs ik graag naar Digitaal Dorp Warffum, oorspronkelijk opgezet door Jan Noot.