Nieuwe afspraken

Op 15 februari is de BAKR bijeen geweest om verder te spreken over de toekomst van Rottumeroog en Rottumerplaat. Na veel discussies gedurende de afgelopen maanden is er uiteindelijk een unanieme beslissing genomen over de weg die de komende jaren gevolgd zal worden. Deze beslissing zal als advies aan de staatssecretaris van natuurbeheer worden aangeboden. Er is onder andere het volgende afgesproken:

De volgende bijeenkomst van de BAKR staat gepland voor 15 april. Dan zullen een aantal punten nader worden ingevuld (monitoring, educatief programma) en worden de eerste werkweken ‘nieuwe stijl’ geŽvalueerd.