Vogels van de Groninger Waddenkust   (Boekbespreking)

Themanummer van de Grauwe Gors jaargang 27 nummer 1, juni 1999 Redactie Theo Bakker e.a. Uitgave: Avifauna Groningen ISSN: 1384-0509

De vereniging Avifauna is een ondernemende en serieuze club. Dat blijkt wel uit dit themanummer van het blad 'Grauwe Gors'. Het bevat veel informatie die door de (deskundige) vrijwilligers verzameld is. Het nummer is gevuld met verschillende artikelen. Ook duikt er opeens een column op. Over een gebeurtenis bij het vogeltellen. Onderhoudend. Andere stukjes zijn ook licht van toon. Dat maakt het lezen natuurlijk aangenamer. Wel duiken alras weer cijfers op. 17.500 van dit 125 van dat, maar de resultaten van de tellingen worden degelijk geanalyseerd. Simonsrif en Simonszand blijken onverwacht belangrijke toevluchtsoorden voor allerlei soorten vogels. Moeten ze wel of niet beschermd worden? Onverwachte ontmoetingen zijn het zout in de pap. Behalve vogelgegevens wordt ook de geschiedenis van het gebied beschreven. Het ontstaan van riffen en eilandjes. Interessante gegevens bevat ook het artikel 'Veranderingen in aantallen vogels in de Dollard etc...' Zo blijkt de teruggang van aantallen van bepaalde vogels terug te voeren te zijn op het schoner worden van de Waddenzee, omdat we gestopt zijn vuil fabriekswater uit de VeenkoloniŽn aan te voeren. Toch is het goed zo. De huidige aantallen "weerspiegelen beter de draagkracht van het gebied". Interessant is ook de constatering dat het stopzetten van de jacht gunstig heeft uitgewerkt op het aantal ganzen. Aandacht is er verder voor het belang van Rottumeroog voor de internationale vogelpopulaties. Langzaam is dit eilandje aan het verdwijnen of in elk geval aan het opschuiven, wat veel discussies (heeft) veroorzaakt. Met 'milieuvriendelijk beleid' wordt gepoogd het bestaan wat op te rekken. Er worden enkele flinke vegen uit de pan gegeven aangaande onkunde en kletspraat. De auteur is met name ontevreden over het beleid dat door Rijkswaterstaat en de vrijwilligers van de 'SVRR' (stichting vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat) wordt gevoerd. Aantoonbare resultaten van het 'milieuvriendelijk beheer' zijn er niet en het kost allemaal veel geld. Het is volgens de auteur dus tijd om het beleid te heroverwegen. Oftewel: stoppen ermee. Maar helaas. Ach, zo is er nog veel meer belangwekkends in dit themanummer. Het aardige van deze artikelen is dat ze een aantal gedetailleerde antwoorden geven op de vraag hoe belangrijk die veel geprezen Wadden nou feitelijk als natuurgebied zijn. Met cijfers en feiten. Steeds terugkerend is de constatering dat er teveel op kokkels en mossels wordt gevist. Ondanks de pogingen om er een leesbaar geheel van te maken, wat vaak redelijk gelukt is, bevatten de artikelen ook veel gegevens die alleen voor insiders begrijpelijk of interessant zijn. Het nummer bevat ook veel fraaie kleurenfoto's. Kosten noch moeite zijn gespaard. Achter in een Engelstalige samenvatting en een lijst van beschreven vogels. Degelijk.

Bron:
Schoonschrift
Actueel blad over natuur en milieu in de provincie Groningen

http://www.milieu.net/mfg/inh72/inh72.htm

nieuw papier

Redactie: Rob Engelsman De uitgaven kunnen worden ingezien in het documentatiecentrum van het Natuur- en Milieucentrum, Praediniussingel 59, Groningen. Tel. inlichtingen: Milieufederatie Groningen, 050 3130800.